Disclaimer

Home > Disclaimer

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context errond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site kmowebsite.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Beperking van de verantwoordelijkheid van KMOwebsite.
Kmowebsite.be werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. KMOwebsite kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van kmowebsite.be.

2. Links naar andere sites op de KMOwebsite-website.

kmowebsite.be bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.
KMOwebsite oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites.
KMOwebsite wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar kmowebsite.be naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

3. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar de KMOwebsite website.
Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te creëren naar kmowebsite.be, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van KMOwebsite. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres: info [at] kmowebsite.be en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen. Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.
KMOwebsite zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de KMOwebsite-site, zelfs indien KMOwebsite de toelating gegeven had voor deze link.

 
© 2003 - 2024 KMOwebsite - DisclaimerIntellectueel eigendomPrivacybeleid   


Websites - Zoekmachine Optimalisatie - E-commerce - Hosting en Domeinbeheer - Multimedia - Feestzaal in Vlaanderen

KMOwebsite is lid van Feweb, de vakorganisatie voor internet-ontwikkelaars.   Onze website voldoet aan de W3C en CSS standaard